הרכב הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון:

איריס שטרק – יו”ר
ארז סופר
דוד וליאנו
דורון  דבי
דקלה מושקוביץ
חיים חלפון
יהודה אלגריסי
יורם עדן
יזהר קנה
ירון קידר
מנחם רהב
משה דברת
משה שרעבי
עופר מנירב
קלאודיו ירזה
רונן מנשס
שלמה גור
שלמה שחר

מנהל המוסד:

יוסי בן אלטבט