הרכב הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון:

חן שרייבר – יו”ר דירקטוריון

ארז סופר

דוד וליאנו

דורון  דבי

דקלה מושקוביץ

חיים חלפון

יהודה אלגריסי

יורם עדן

יזהר קנה

ירון קידר

מנחם רהב

משה דברת

עופר מנירב

קלאודיו ירזה

רונן מנשס

שלמה גור

שלמה שחר

 

מנהל המוסד:

יוסי בן אלטבט