הרכב הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון:

איריס שטרק – יו”ר
ארז סופר
דוד וליאנו
דודי גולדברג
דורון  דבי
דורון קופמן
דקלה מושקוביץ
הדס גלנדר
יורם עדן
יזהר קנה
ירון קידר
מנחם רהב
משה דברת
משה שרעבי
עופר מנירב
צבי יחזקאל
רוני פרידמן
רונן  מנשס
שלמה גור
שלמה שחר

מנהל המוסד:

יוסי בן אלטבט