מסגרת הפעילות של המוסד

לשכת רואי חשבון בישראל הציבה את נושא השמירה על הרמה המקצועית הגבוהה של רואי החשבון כאחת ממטרותיה העיקריות.
הרחבה ומיסוד הסטנדרטים בנושא משרתים את האינטרס הציבורי ומבססים את השקיפות ויחסי האמון כלפי שוק ההון. עובדות אלו היוו את הרקע להקמת המוסד לסקירת עמיתים בשנת 2004 ע”י לשכת רואי חשבון בישראל.

מסגרת הפעילות של המוסד נקבעה לראשונה עם הקמת המוסד בשנת 2004 ועודכנה מעת לעת על ידי החלטות הדירקטוריון. הפרסום המצורף מהווה את הנוסח המעודכן של מסגרת הפעילות ל- 1.9.2016.

 

לצפייה במסגרת פעילות המוסד | לחצו כאן

לצפייה במצגת המוסד לסקירת עמיתים |לחצו כאן